شرایط مرجوعی و عودت کالا در بروز
سیاست بازپرداخت و بازگشت ما 48 ساعت طول می کشد. اگر 7 روز از خرید شما گذشته باشد،نمی‌توانیم کالای شما را مرجوع یا تعویض کنیم.

برای واجد شرایط بودن برای بازگشت ، کالای شما باید استفاده نشده و در همان شرایطی باشد که آن را دریافت کرده اید و همچنین باید در بسته بندی اصلی باشد.

نحوه باز پرداخت :
پس از دریافت و بررسی مرجوعی شما، تماس یاایمیل برای شما ارسال می کنیم
تا به شما اطلاع دهیم که کالای برگشتی شما را دریافت کرده ایم.
همچنین تأیید یا رد بازپرداخت شما را به شما اطلاع خواهیم داد. در صورت تایید،
بازپرداخت شما پردازش می شود و اعتباری به طور خودکار به کارت اعتباری
یا روش پرداخت اصلی شما، در مدت معینی از روز اعمال می شود.
نحوه ارسال و بازگردانی :
برای بازگرداندن محصول خود، باید محصول خود را به آدرس ما پست کنید. شما مسئول پرداخت هزینه های حمل و نقل برای بازگرداندن کالا خواهید بود.
هزینه ارسال غیر قابل استرداد است.